Sosiaalisen median käyttö Parolan Visassa

Henkilöstö ja toimihenkilöt

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on tietoverkkoja hyödyntävä vuorovaikutteinen ja käyttäjälähtöinen viestinnän muoto, jossa luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sosiaalisen median palveluissa vietetään aikaa, jaetaan tietoa, kuvia, videoita, musiikkia ja mielipiteitä, tehdään yhteistyötä, jutellaan, pelataan ja verkostoidutaan.

Sosiaalisen median palvelut jaotellaankin niiden käyttötarkoituksen perusteella esimerkiksi verkkoyhteisöpalveluihin, sisällönjakopalveluihin, keskustelupalstoihin, ja wikimäisiin yhteistyön tekemisen alustoihin.

Suomessa käytetyimpiä palveluita ovat, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp,  IRC-galleria, Suomi24, YouTube, Twitter, Wikipediat ja blogit.

ParVin toimihenkilö sosiaalisessa mediassa

Jos ParVin toimihenkilö päättää osallistua sosiaaliseen mediaan, niin että on siellä kanssakäymisessä seuran nuorten ja lasten kanssa, silloin tämä aikuinen on selkeästi ottanut aikuisen/ammattiroolin sosiaalisessa mediassa. Tällöin on muistettava, että lapset ja nuoret näkevät sosiaalisessa mediassa myös aikuisten väliset keskustelut.

Tämä tarkoittaa sitä, että keskustelut ja muu toiminta sosiaalisessa mediassa tulee olla aivan samanlaista ja asianmukaista kuin kentänlaidalla harjoituksissa tai otteluissa. Verkkokeskustelussa on toimittava yhtä aikuismaisesti/ammattimaisesti kuin kasvokkain käytävässä keskustelussa sekä noudatettava seuran aikuisten pelisääntöjä.

Suullisessa kommunikoinnissa toimivat vivahteet eivät lähtökohtaisesti toimi kirjallisessa viestinnässä. Humoristiseksi tarkoitettu viesti näkyy ilmeissä, eleissä ja äänenpainossa. Verkossa niiden välittäminen vastaanottajalle on vaikeampaa. Aikuisella on siten suuri vastuu, ettei nuori tulkitse sanomaa väärin.

Ohjeita, suosituksia ja vinkkejä ParVin toimihenkilöille verkossa toimimiselle

 1. Varmista, että toimintasi verkossa on ParVin toimintaperiaatteiden ja arvojen, kuten suvaitsevaisuus, tasa-arvoisuus, ja ihmisen arvostaminen mukaista
 2. Puutu pelisääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen esim. kielenkäyttö, kiusaaminen tai johonkin muuhun epäilyttävään
 3. Jos olet epävarma asiasta, älä julkaise. Kysy toisen aikuisen mielipidettä.
 4. ParVi suosittelee sitä, että toimihenkilöt harkitsevat tarkoin hyväksyvätkö joukkueensa nuoria kavereikseen Facebookissa. Usein on yksinkertaisempaa ja helpompaa pitää ”työrooli” ja vapaa-ajan rooli erillään toisistaan, kuten mm. monet opettajat toimivat oppilaidensa kanssa.
 5. Aikuisten asiat ovat aikuisten asioita eikä niistä kannata keskustella lasten ja nuorten nähden tai kuullen.
 6. On hyvä muistaa, että lukija ei välttämättä osaa arvioida, onko kirjaus toimihenkilön oman yksityishenkilön vai ParVin linjaus.
 7. Jos esim. valmentaja pyytää pelaajaa Facebook-ystäväksi, pelaajan voi olla vaikea kieltäytyä vaikka haluaisinkin. Valmentaja/pelaajasuhde voi sosiaalisessa mediassa olla haasteellinen. Facebookin kautta valmentajat ja pelaajat voivat saada toisistaan sellaista tietoa, jota muuten ei haluttaisi kertoa.
 8. On hyvä muistaa, että joidenkin mielestä visalainen edustaa ParVia aina.
 9. Älä jätä verkkoon sellaista, mihin et halua törmätä tulevaisuudessa – Internetillä on pitkä muisti!
 10. Mikä tahansa sosiaalisessa mediassa julkaistu voi päätyä laajasti julkisuuteen
 11. Harkitse, miten toimintasi sosiaalisessa mediassa vaikuttaa uskottavuuteesi toimihenkilöroolissasi ja mielikuvaan kyvystäsi hoitaa tehtäväsi tasapuolisesti.